Groene schoolpleinen, wat levert het op?, Alterra (2013)

Het ministerie van EZ en de gemeente Rotterdam hebben samen de groene herinrichting van een twaalftal schoolpleinen in Rotterdam gefinancierd in de periode 2009 – 2011. Dit vloeit voort uit het convenant ‘Groen en krachtwijken’. Beide partijen wilden graag weten of de veronderstelde positieve effecten van zo’n groene herinrichting ook daadwerkelijk optreden. Om dat te onderzoeken hebben ze Alterra Wageningen UR opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de effecten van het groen(er) herinrichten van deze schoolpleinen.

 

Meer informatie over Groene Schoolpleinen