Groene kansen voor de jeugd: Stand van zaken onderzoek jeugd, natuur, gezondheid, A. van den Berg en E. de Hek

#gezondheid #groen #jeugd #kinderen #kinderopvang #natuur #natuurbeleving #vitamine g

In deze brochure wordt het onderzoek rondom het thema jeugd, natuur, gezondheid besproken aan de hand van zeven thema’s: ontspanning en rust, spelen in het groen, natuurbelevingsprogramma’s, groene bewegingsruimte, vitamine G, jeugdboerderijen en kinderopvang in het groen. Per thema komt eerst een onderzoeker aan het woord die vertelt over de resultaten van zijn of haar onderzoek. Daarna wordt een beknopt overzicht gegeven van de wetenschappelijke stand van zaken rond het thema. Vervolgens worden de belangrijkste implicaties en aanbevelingen voor toepassing van de inzichten in beleid en praktijk op een rijtje gezet. Elk hoofdstuk sluit af met een lijst met referenties, waarin recent verschenen sleutelpublicaties die nieuw zijn in de evidence base duidelijk zijn gemarkeerd.

Groene kansen voor de jeugd.