Groene Gezonde Ziekenhuizen, een prestige programma rondom het belang van groen in en rondom ziekenhuizen (2014)

#agnes van den berg #gezondheid #groen #groene gezonde ziekenhuizen #groene interventies #groene zorg #IVN #jolanda maas #VU

Er komt steeds meer bewijslast dat groen in de leefomgeving, zoals parken, tuinen en zelfs planten binnenshuis, en natuurbeleving goed is voor de gezondheid van mensen. Zowel als preventief middel, als ondersteunend aan het herstellend vermogen van de mens. Langzamerhand worden deze signalen zowel door de zorg als de groene sector opgepikt. Dit komt mede door enkele sectorale ontwikkelingen die bijdragen aan een gunstig klimaat voor het benutten van de samenhang tussen groen en gezondheid. Verschillende koplopers in de groen- en ziekenhuiswereld houden zich bezig met het inzetten van groen in en rond ziekenhuizen. De ambitie is uitgesproken om gezamenlijk via een landelijk meerjarig prestige programma – het gebrek aan praktische en wetenschappelijke kennis aan te pakken. Hiernaast werd de behoefte uitgesproken om een kennisnetwerk op te zetten met de betrokkenen en andere geïnteresseerde partijen. Dit heeft geleid tot de opzet van een prestige-programma met de volgende doelstellingen:

1. Ontwikkelen van praktische, innovatieve en vermarktbare groene interventies die ingezet kunnen worden in en rondom ziekenhuizen;

2. Onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen;

3. Opzetten van kennisnetwerk waarin stakeholders van elkaar kunnen leren en waarin een aangezet wordt tot langdurige samenwerking tussen groene organisaties en zorgaanbieders.

Lees alles over onderzoek naar Groene Gezonde Ziekenhuizen.