Groen in de zorg: Een quick-scan inventarisatie van het groene zorgaanbod in Nederland, A. van den Berg (2015)

#gezondheid #groen #groene zrog

Deze notitie geeft een overzicht van het aanbod aan groene zorg in Nederland. Via een ‘quick scan’ van relevante literatuur en bronnen op internet zijn drie vormen van groene zorg geïdentificeerd: ‘groen als behandelkamer’, ‘groen als fitnessruimte’, en ‘groen als werkplaats’. Elke zorgvorm wordt uitgewerkt aan de hand van voorbeelden, doelgroepen en een bespreking van wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt ingegaan op de professionalisering van deze snel groeiende zorgsector. Door middel van een enquête onder enkele groene zorgverleners is tevens aanvullende en meer verdiepende informatie verkregen over de specifieke manier waarop in de groene zorg gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving.

Groen in de zorg.