Groen, gezond en productief, KPMG Advisory 2012

#economie #gezond #groen #KPMG #productief #ziektekosten

Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van twee wetenschappelijke studies. Naast een casus in Amsterdam wordt een doorkijk voor Nederland gegeven. Opvallend in deze studie is dat natuur naast verlaging van ziektekosten een aanzienlijke verlaging betekent voor vermeden arbeidskosten.

Groen, gezond en productief.