Groen Dichterbij, Joke Luttik, Carmen Aalbers, Josine Donders en Fransje Langers (2014)

#buurtprojecten #groen #groen dichterbij

Groen Dichterbij is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies die groene buurtprojecten ondersteunt met geld en advies. Alterra heeft voor Groen Dichterbij een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren en sociale effecten van deze groene buurtprojecten. De effecten van groene buurtprojecten gaan verder dan de vergroening van de buurt alleen. Ze gaan ook over elkaar ontmoeten, begrip tonen, samenwerken en het uitwisselen van kennis en ervaring over de natuur.

Groen Dichterbij