Greenspace in urban neighbourhoods and residents’ health: adding quality to quantity, Van Dillen, S. M. E., De Vries, S., Groenewegen, P. P., & Spreeuwenberg, P. (2009)

#baten van groen #groen doet goed

Nederland urbaniseert in rap tempo. Het aantal Nederlanders dat in stedelijk gebied woont stijgt, en het groen komt steeds meer onder druk te staan. Dit terwijl er steeds meer aanwijzingen komen dat de aanwezigheid van groen een positieve invloed heeft op de gezondheid en het welbevinden van stadsbewoners. Onduidelijk is echter in hoeverre naast de kwantiteit ook de kwaliteit van het groen een rol speelt.

Daarom zijn de onderzoekers van het Vitamine G2 project de wijk ingegaan om de kwantiteit en kwaliteit van het groen in kaart te brengen en te vergelijken met de zelfgerapporteerde gezondheid van bewoners. Hun conclusie: De algemene gezondheid van mensen is positief gerelateerd aan zowel de kwantiteit als de kwaliteit van groen in de omgeving. Meer groen in de buurt of groen met een hoge kwaliteit hangt samen met minder acute gezondheidsproblemen en een betere algemene en mentale gezondheid. En in buurten waar een hoge kwantiteit wordt gecombineerd met een hoge kwaliteit van het groen is de gezondheidswinst het grootst.

Lees hier het hele onderzoek