Eindrapport Climate Proof Cities, Climate Proof Cities consortium, Vera Rovers, Peter Bosch en Ronald Albers (2014)

In dit rapport zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) op een rijtje gezet. Dit programma heeft veel kennis opgeleverd om Nederlandse steden klimaatbestendig te maken, met een focus op hittestress en wateroverlast door piekbuien. Het programma is uitgevoerd door een consortium van tien universiteiten en kennisinstellingen die gedurende vier jaar hebben samengewerkt met gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid om antwoorden te geven op praktijkvragen.

Eindrapport Climate Proof Cities