Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn, S. de Vries, J. Maas H. Kramer (2009)

#buurt #gezondheid #groen #groene stad #natuur

Eerder Nederlands onderzoek toonde relaties aan tussen de hoeveelheid nabij groen en de (zelfgerapporteerde) gezondheid. In deze studie worden een viertal mogelijke mechanismen nader beschouwd: (a) verbeteren luchtkwaliteit door fijnstoffiltering, (b) reduceren stress en aandachtsmoeheid, (c) stimuleren lichamelijke activiteit, (d) faciliteren positieve contacten met buurtgenoten. Een eerste vraag is welk mechanisme in welke mate verantwoordelijk is voor de eerder gevonden relaties. Hierbij gaat het om de causaliteit van de relatie en de omvang van de effecten. De tweede vraag is welk groenaanbod de grootste gezondheidsbevorderende effecten zou hebben. De studie laat zien dat er nog weinig echt bekend is. Vooralsnog is het niet aannemelijk dat fijnstoffiltering en, voor volwassenen, stimulatie van lichamelijke activiteit in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de gevonden relaties. Verder lijkt het optimale groenaanbod voor het ene mechanisme niet altijd samen te vallen met dat voor het andere. Er worden voorstellen gedaan voor vervolgonderzoek.

Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn