Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels, Margareth E.C.M. Hop en Jelle A. Hiemstra (2013)

#ecosysteemdiensten #fijn stof #groene daken #groene gevels #hemelwater #luchtkwaliteit #luchtzuivering #urban heat island effect

Bij de toepassing van groene daken en groene gevels worden vaak de geproduceerde ecosysteemdiensten als argument gebruikt, ofwel de aspecten die gunstig zijn voor het menselijk welzijn. Uit onderzoek zijn de diensten die ze leveren op de gebouwschaal – voor eigenaren en gebruikers – inmiddels goed bekend. Voor planners en beleidsmakers zijn de effecten op de schaal van wijk en stad echter belangrijker. Door bestudering van ruim 350 artikelen zijn de effecten op stadsschaal zo goed mogelijk in kaart gebracht. Hop en Hiemstra hebben gekeken naar verschillen tussen intensief dakgroen, extensief dakgroen en groene gevels, en deze drie typen zijn vergeleken met andere typen groen in steden. Daartoe zijn de diensten ingedeeld in de drie categorieën menselijke behoeften waarin ze voorzien.

Lees hier het rapport