De juiste boom op de juiste plaats, J.A. Hiemstra (2012)

#bomen #laanbomen #steden #straatbomen

Dit boekje is geschreven door J. A. Hiemstra in 2012 en is een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar de gebruikswaarde van straatbomen.

In het boekje vinden we een selectie van 25 bomen van de in totaal 75 onderzochte bomen. Deze selectie is een greep uit de perspectiefrijke soorten uit het onderzoek en bedoeld om een beeld te geven van de vele mogelijkheden die er zijn. Dit boekwerk levert samen met de website een bijdrage aan de keuze van de juiste boom op de juiste plaats en daarmee aan een groene en gezonde leef- en werkomgeving.

Lees hier ‘De juiste boom op de juiste plaats’