Bamboe als geluidsscherm, J.J.A. van Leeuwen en P.H. Waarts (2014)

#bamboe #DGMR #geluidsdemping #geluidsschermen #universiteit wageningen #wegen #WUR

Onderzoek van wijst uit dat het goed mogelijk is om bamboe gewassen langs wegen als geluidsscherm toe te passen. Het idee is dat een scherm van bamboe veel prettiger oogt dan een “hard” scherm. Dit terwijl het ook nog eens goedkoop is in aanleg en beheer en bijdraagt aan een duurzame infrastructuur. De meest kritische factor is het doorstralen van geluid door de bossage. De beste oplossing geeft een bamboesoort met een zeer hoge begroeiingsdichtheid. Meer stammetjes per vierkante meter of een bamboesoort die dichter tegen elkaar aan groeit, geven het beste resultaat. Het onderzoek wijst uit dat het geluidsreducerend effect van een geluidsscherm van bamboe met een hoogte van 5 m en een dikte van 6 meter ongeveer vergelijkbaar is met een massief geluidsscherm van 3 meter hoogte. Goed beschouwd zijn geluidsschermen in een landschap visueel ongewilde objecten. Berlijnse muren worden het soms genoemd. Functioneel is een geluidsscherm natuurlijk wel. Een scherm vermindert geluidsniveaus in de omgeving van een verkeersweg, waardoor hinder door verkeerslawaai wordt tegengegaan. Bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is daarom het idee ontstaan om geluidsschermen te laten groeien, dus een scherm van vegetatie te ontwikkelen. Hierbij is bamboe als beplanting naar voren gekomen. Er bestaan wintergroene bamboesoorten, deze hebben ook bladeren in de winter. De stammetjes van sommige soorten zitten zeer dicht op elkaar, hetgeen geluid voldoende kan isoleren. De structuur kan ook geluid verstrooien. Bamboe levert een groen geluidsscherm op dat door bewoners in de directe omgeving waarschijnlijk als zeer positief wordt ervaren. Hiernaast zou bamboe ook een positieve invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit. Samen met de provincie Noord-Holland en met advies van Rijkswaterstaat heeft het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam de afgelopen periode onderzoek ge├»nitieerd naar de geluidswerende eigenschappen van bamboe. Studenten van Wageningen UR en ingenieursbureau DGMR hebben het onderzoek uitgevoerd. Dit artikel geeft een beeld van de resultaten. Studenten van de Universiteit Wageningen hebben onderzocht wat de meest kansrijke beplanting is. DGMR heeft aan een proefopstelling de akoestische aspecten van deze meest kansrijke bamboebeplanting onderzocht.
Bamboe als geluidsscherm – ResearchGate.