Trends

Op het gebied van (stedelijk) groen, zijn er de laatste jaren veel trends en ontwikkelingen gaande. Te denken valt aan de steeds vaker opduikende stadslandbouw-projecten (urban farming), waarbij gestreefd wordt voedsel zo dicht mogelijk bij de burger te verbouwen. Een andere trend is het zogenaamde ‘guerilla gardening’, waarbij groen geplant wordt in de openbare ruimte.

Over het algemeen zien we de ontwikkeling dat het groen en ook de aanleg en het onderhoud ervan steeds dichter bij de burger komt te staan. Veel gemeenten stimuleren hun inwoners om zelf – in lijn met de participatiesamenleving – met groen aan de slag te gaan in hun directe omgeving.

Wij zullen u op deze site op de hoogte houden – door middel van artikelen en het laatste nieuws – van andere trends op ‘groen’ gebied, als de inzet van alternatieve energiebronnen (zonnepanelen, biomassa) en de aanleg van groene daken.