• Biodiversiteit

  Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen. De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Veel verschillende soorten en typen groen in de stad, zorgen voor een hoge biodiversiteit. Hoe gevarieerder het aanbod aan groen, des te meer leven het aan zal trekken.

  Veel bestuivende insecten en een gevarieerd aanbod aan groen scheppen op hun beurt weer een voedselbron voor vogels en andere dieren. Bestuivers (en bestuiving) vormen dus een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit.

 • Economie

  Groen houdt de stedelijke economie gezond

  Voor bestuurders die zich afvragen of de opbrengst van een investering in stedelijke natuur opweegt tegen de onvermijdelijk te maken kosten, is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een rekenmodel ontwikkeld. TEEB-Stad is een analyse instrument, gebaseerd op de werkwijze bij een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). Zo wordt het effect van maatregelen zoals extra bomen of groene daken op de gezondheid, energiebesparing of waterberging, direct inzichtelijk gemaakt.

  Met behulp van TEEB-Stad kan men (uiteraard naast de economische gevolgen voor het groene bedrijfsleven) baten wegen die samenhangen met een verbeterd vestigings- en woonklimaat. Groene bedrijven en kantoren bieden immers een prettiger werkomgeving, wat leidt tot een positieve werkhouding en hogere productiviteit. Goed onderhouden groen leidt tot een hogere waarde van woningen. Het gemeten verschil ligt, bij anderszins vergelijkbare woningen, tussen de 4 en 30%.

 • Gezondheid

  Het groen van bomen en planten in de stad biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is veel meer dan decoratie. Een groene omgeving verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger. Ook nodigt een stadspark, zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Vondelpark, mensen uit tot recreatie en bewegen, wat weer een positieve invloed heeft op de gezondheid.

  Kinderen die dichter bij de natuur leven, groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Er komen dan ook steeds meer scholen bij die ervoor kiezen om hun schoolpleinen te vergroenen.

  Groene steden, gezonde steden

  Diverse factoren bedreigen de gezondheid van de moderne (stads)mens. Onze lifestyle, wordt gekenmerkt door een zittend bestaan, te weinig lichaamsbeweging en teveel onrust, spanning en stress. Maar ook het stedelijke milieu is meestal niet erg gezond. Luchtverontreiniging is daarbij de meest voor de hand liggende bedreiging. Fijnstof wordt tegenwoordig gezien als de kwalijkste van alle veel voorkomende verontreinigingen in onze stedelijke atmosfeer. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat luchtvervuiling door fijnstof – deeltjes kleiner dan 10 micrometer – leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot op heden werd aangenomen.

  Als er een alles overheersend motief is om te pleiten voor vergroening van de stedelijke omgeving, dan is het wel de bijdrage van ‘groen’ aan de bestrijding van gezondheidsschade door slechte lucht. Bomen, heesters, maar ook planten en mossen helpen het schadelijke fijnstof uit de lucht te filteren. Drukke straten, maar ook parken en plantsoenen in de buurt van kinderspeelplaatsen en – dagverblijven en scholen, worden schoner als bomen en heesters het fijnstof en stikstofdioxide binden.

 • Gezondheid

  Het groen van bomen en planten in de stad biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is veel meer dan decoratie. Een groene omgeving verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, inwoners van groene buurten doen minder vaak een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger. Ook nodigt een stadspark, zoals bijvoorbeeld het Amsterdamse Vondelpark, mensen uit tot recreatie en bewegen, wat weer een positieve invloed heeft op de gezondheid.

  Kinderen die dichter bij de natuur leven, groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Er komen dan ook steeds meer scholen bij die ervoor kiezen om hun schoolpleinen te vergroenen.

  Groene steden, gezonde steden

  Diverse factoren bedreigen de gezondheid van de moderne (stads)mens. Onze lifestyle, wordt gekenmerkt door een zittend bestaan, te weinig lichaamsbeweging en teveel onrust, spanning en stress. Maar ook het stedelijke milieu is meestal niet erg gezond. Luchtverontreiniging is daarbij de meest voor de hand liggende bedreiging. Fijnstof wordt tegenwoordig gezien als de kwalijkste van alle veel voorkomende verontreinigingen in onze stedelijke atmosfeer. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat luchtvervuiling door fijnstof – deeltjes kleiner dan 10 micrometer – leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot op heden werd aangenomen.

  Als er een alles overheersend motief is om te pleiten voor vergroening van de stedelijke omgeving, dan is het wel de bijdrage van ‘groen’ aan de bestrijding van gezondheidsschade door slechte lucht. Bomen, heesters, maar ook planten en mossen helpen het schadelijke fijnstof uit de lucht te filteren. Drukke straten, maar ook parken en plantsoenen in de buurt van kinderspeelplaatsen en – dagverblijven en scholen, worden schoner als bomen en heesters het fijnstof en stikstofdioxide binden.

 • Klimaat

  Groen in de strijd tegen klimaatproblemen

  Op wereldschaal, maar ook dichtbij, gaat de aanwezigheid van groene bomen en planten schade aan de atmosfeer tegen. Klimaatverandering, met extreme hitte, droogte, afgewisseld door overmatige neerslag, stelt eisen aan de stedelijke omgeving. Zo kan groen in de stad een welkome verkoeling bieden bij warmte overlast tijdens een hittegolf.

  Een beplante bodem heeft bij extreme neerslag een beter waterbergend vermogen dan asfalt en beton. Zo is wel gesuggereerd dat gemeenten wateroverlast zouden kunnen bestrijden door ‘wadi’s’ aan te leggen. Dat zijn beplante gebieden, onder het maaiveld, die tijdelijk kunnen onderlopen tijdens extreme regenval, zodat de riolen niet worden overbelast. Maar ook het meer gebruikelijk openbaar groen, parken en plantsoenen, helpt mee het stedelijke klimaat gezond te houden.

  Particulieren spelen hun eigen rol bij het tegengaan van klimaatproblemen, door middel van hun eigen voor- en achtertuin. Maar ook wie geen tuin heeft kan meehelpen de omgeving groen te houden, met ‘groene daken’, of (gevel)tuintjes waarvan de bodem niet bedekt is. Sommige gemeenten stimuleren dergelijke initiatieven met subsidies.

 • Sociale Cohesie

  Mensen laten groen groeien en groen laat mensen groeien

   Een groene omgeving draagt voor een belangrijk gedeelte bij aan de kwaliteit van leven. Mensen voelen zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Daarnaast nodigen groene plekken als parken en plantsoenen uit tot recreatie en sociale interactie. Mensen komen elkaar tegen en maken een praatje in het park, of onderhouden een gezamenlijk groen speelplein in de buurt.

  Tenslotte blijkt uit onderzoek dat de aanwezigheid van groen en activiteiten in of omtrent het groen bijdragen aan meer veiligheid en minder verloedering in de buurt, waarmee groen dus ook bijdraagt aan een veiligere en prettigere leefomgeving.

 • Trends

  Op het gebied van (stedelijk) groen, zijn er de laatste jaren veel trends en ontwikkelingen gaande. Te denken valt aan de steeds vaker opduikende stadslandbouw-projecten (urban farming), waarbij gestreefd wordt voedsel zo dicht mogelijk bij de burger te verbouwen. Een andere trend is het zogenaamde ‘guerilla gardening’, waarbij groen geplant wordt in de openbare ruimte.

  Over het algemeen zien we de ontwikkeling dat het groen en ook de aanleg en het onderhoud ervan steeds dichter bij de burger komt te staan. Veel gemeenten stimuleren hun inwoners om zelf – in lijn met de participatiesamenleving – met groen aan de slag te gaan in hun directe omgeving.

  Wij zullen u op deze site op de hoogte houden – door middel van artikelen en het laatste nieuws – van andere trends op ‘groen’ gebied, als de inzet van alternatieve energiebronnen (zonnepanelen, biomassa) en de aanleg van groene daken.