Wie zijn wij

In het begrip De Groene Stad komt ons streven naar een attractievere, gezonde leefomgeving tot uitdrukking. Het is onze ambitie om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten ‘groener denken’ te stimuleren. We publiceren dan ook met regelmaat nieuwe en actuele informatie. Via de social media wordt u gewezen op artikelen, rapporten, beelden enz. die op de site zijn verschenen.

Onze doelgroep

We richten ons op beleidsmakers, politiek, adviseurs en bedrijven die professioneel bezig zijn met de planning en ontwikkeling van het stedelijke gebied. Populair gezegd: op iedereen die invloed heeft op de aankleding van onze leefomgeving. Dus ook op geïnteresseerde burgers.

Onze ambitie is bij te dragen aan een meer doordachte inzet van ‘groen’. Dat kan bijdragen aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek, het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering en het stedelijk gebied gezonder en attractiever maken.  Ook willen we de economische ontwikkeling van het stedelijk gebied veilig stellen. Dat alles vergt een vernieuwing in het planologisch denken, lokaal, nationaal en internationaal.

Onze filosofie

De filosofie van De Groene Stad is veelomvattend. Als één van de eerste dingen springt het openbare groen in het oog, maar wij onderscheiden veel meer invalshoeken. Denk aan de aanleg van groen rond scholen en zorginstellingen, het groen in en rond de werkplek, particuliere tuinen enz. Ook krijgen we steeds meer zicht op de rol die groen kan spelen in de strijd tegen fijnstof, als windkering en als geluiddempend element.

Doordacht aangelegd en goed onderhouden groen is een investering die veel oplevert. Niet alleen voelen burgers zich prettiger in een groene omgeving, maar er zijn ook opbrengsten die in geld kunnen worden uitgedrukt.

Groen is dan ook geen kostenpost of luxe, maar een investering die geld oplevert. Kijk met dat in uw achterhoofd eens rond op deze website. U zult ontdekken dat er veel voorbeelden zijn van baten op sociaal, maatschappelijk en economisch niveau. Groen doet goed!

Bezoek ook de internationale tak van De Groene Stad, The Green City

Richtlijnen gebruik logo De Groene Stad