GROEN

Is meer dan mooi alleen

Het levert een belangrijke bijdrageaan klimaatvraagstukken, biodiversiteit, stressreductie, vastgoedwaarde, biodiversiteit, klimaatverandering, werk-stress, psychische gezondheid, leer- en werkprestaties en zorgkosten. Het zijn allemaal actuele onderwerpen. En allemaal zaken waarin groen kan bijdragen in het oplossen of verlichten van problemen. De Groene Stad zet zich in voor een fijne en gezonde stedelijke leefomgeving voor bewoners, werknemers, patiënten, leerlingen… Oftewel: voor mens en dier.

200+ feiten over binnen- en buitengroen

Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de meerwaarde van groen. Wij hebben voor u een ruime selectie gemaakt van ‘facts’ met thema’s zoals zorg, leren, wonen, werken en financiële meerwaarde.

Cultuurgroep lanceert nieuwe haagpromotie

Voor de promotie is een digitale brochure gemaakt die gericht is aan professionele gebruikers van haagplanten in stad, dorp en landschap, tuin- en landschapsarchitecten en beslissers van overheden. Met de promotie wil de cultuurgroep hen inspireren en mogelijke toepassingen laten zien. Zoals het thema ‘Schoolhekken eruit, heggen en hagen erin’, ‘Hagen in en rond parkjes’, ‘Plant eens een andere haag’, ‘Hagen die lekker ruiken’ en ‘Hagen die vogels aantrekken’.

Wat doet de GROENE STAD?

KENNIS VERZAMELEN

De Groene Stad genereert, verzamelt, bundelt en verspreidt kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met diverse wetenschappers van gerenommeerde universiteiten. Zie hiervoor o.a.

VERBINDEN

Door nieuwe connecties te leggen tussen de ‘grijze’ en de ‘groene’ sector, ontstaat kennisoverdracht, wederzijds begrip Op deze wijze wordt de meerwaarde van groen in de grijze omgeving benut en ontstaan er vruchtbare samenwerkingen.

INSPIREREN

Er zijn talrijke succesvolle en vernieuwende toepassingen van groen in de stedelijke omgeving. Op thegreencity.eu worden met grote regelmaat best practices uitgelicht. Ter inspiratie.

FACTSHEETS DOWNLOADEN

De Groene Stad heeft wetenschappelijk bewezen feiten over de meerwaarde van groen door Wageningen UR laten bundelen in diverse factsheets. Deze zijn in PDF vorm beschikbaar.

INTERNATIONAAL

De Groene Stad maakt onderdeel uit van het Europese programma “Green Cities for a sustainable Europe”. Zij participeert in een sterk internationaal netwerk van organisaties uit Europese Lidstaten. Op nationaal en internationaal niveau worden in de diverse landen projecten gerealiseerd, gericht op het vergroenen van steden. Het partnerprogramma biedt toegang tot dit netwerk, wetenschappelijke kennis en diverse podia waar professionele stakeholders elkaar ontmoeten.

PARTNERNETWERK

Een waardevol netwerk van organisaties heeft zich aangesloten bij De Groene Stad. Deze organisaties onderschrijven het gedachtegoed en passen dit door onderlinge samenwerking efficiënt toe.