LTO

Land en Tuinbouworganisatie Nederland vertegenwoordigt samen met LTO-Noord, ZLTO en LLTB 50.000 agrarische ondernemers.

LTO zet zich in voor boeren en ondernemers in de tuin sector verspreidt over sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij.

De Vakgroep Bomen en Vaste planten speelt voor De Groene Stad een belangrijke rol:

  • De vakgroep zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
  • De vakgroep zet zich in voor het creëren van ruimte om te ondernemen. Op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.

De Vakgroep vormt een hecht netwerk van leden die willen investeren in een toekomstbestendige sector bomen en vaste planten. Het product is de basis voor een groene, gezonde, veilige en prettige leef-, werk- en thuisomgeving in Nederland en ver daar buiten.

Voor meer informatie:

www.lto.nl

www.ltobomenenvasteplanten.nl

 

LTO Vakgroep bomen en vaste planten