Groenkeur

Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en die van opdrachtgevers samen. Voor de opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals. Tegelijkertijd ziet Stichting Groenkeur het als taak om het kwaliteitskeurmerk en de waarde ervan actief onder de aandacht te brengen.

Bedrijven kunnen zich zo met hun bedrijfsvoering en de oplevering van hun werk onderscheiden van niet-gecertificeerde concurrenten. Met het productcertificaat tonen duurzame bomenkwekers aan dat hun producten zijn geteeld met aandacht voor milieu en biodiversiteit. De producten voldoen hiermee aan de criteria van ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid. Persoonscertificaten staven het vakmanschap van individuele groenprofessionals. Bij Groenkeur staat onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Zo keurt een onafhankelijke/ongebonden partij jaarlijks bij alle gecertificeerde bedrijven het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteit van door hen uitgevoerde projecten. De controles vinden aangekondigd, maar ook onaangekondigd plaats. Zo garandeert Groenkeur dat de kwaliteit van de certificaathouders altijd op een hoog niveau is.

Naast het verstrekken van certificaten, organiseert Groenkeur onder de naam ‘Groenspiratie’ evenementen zoals congressen, symposia en bijeenkomsten voor groenprofessionals, hun opdrachtgevers en andere betrokkenen. Deze zijn gericht op het leggen en versterken van de contacten.

Voor meer informatie: zie https://www.groenkeur.nl/