Biomygreen B.V

Biomygreen B.V doet onderzoek naar technologieën voor een duurzame bodem. Gebaseerd op eigen onderzoek geven de medewerkers van Biomygreen een onafhankelijk advies.

Biomygreen staat voor:

  • Biomimicry, micro-organismen, mycorrhizaschimmels en groen
  • Planten laten groeien vanuit een bodem van goede kwaliteit met bodemorganismen
  • Een duurzame bodem is economie


Bodembiologie en economie zijn met elkaar verbonden. Een goede bodembiologie levert meer economisch rendement. Deze visie vormt de basis van Biomygreen BV om duurzame bodems van goede kwaliteit te ontwikkelen. Daartoe verricht Biomygreen onderzoek, ontwikkelt nieuwe producten en concepten met mycorrhizaschimmels, en adviseert over praktisch en economisch interessant gebruik van mycorrhizaschimmels.

Met een gedegen en ervaren team werkt Biomygreen aan het gezonder maken van de bodem. Samen dragen zij zorg voor een goede advisering over het gebruik van bodemorganismen, in het bijzonder mycorrhizaschimmels. Als deze bodemschimmels goed worden toegepast, dan leidt dit tot duurzame bodems en substraten met verbeterde gewasgroei, verbeterde oogst en meer rendement.

Voor meer informatie: www.biomygreen.com

 

Biomygreen