Factsheet: Groen en Wonen De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

#Factsheet

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat in en om de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers.

Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Afsluitend vindt u enige tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Voor de volledige factsheet zie:

De-Groene-Agenda_Factsheets_v3_Wonen_2.0-NL-pages