• Groene werklandschappen in de Provincie Utrecht

    Op 7 februari 2008 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst over groene werklandschappen. Bij groene werklandschappen gaat het om het vestigingen van bedrijven in een groene omgeving. Het betreft hier kleinschalige en hoogwaardige bedrijven, dus geen industrie en detailhandel. Het concept van groene landschappen zorgt voor een tweeledig effect. Enerzijds geeft het een positieve impuls […]

    lees verder...

  • Provincie Utrecht brengt geluidsbelasting in kaart

    Provincie Utrecht heeft geluidsbelastingkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn een weergave van de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door de provinciale wegen waarover meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar passeren. In de kaarten wordt onder andere duidelijk gemaakt hoeveel woningen in een bepaald gebied aan bepaalde waarden van geluidsbelasting worden blootgesteld.

    lees verder...