• Rotterdam stimuleert stadslandbouw food and the city

  Rotterdam zet in op het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. Dit staat in het uitvoeringsprogramma Food & The City dat deze week door het college is vastgesteld. Stadslandbouw versterkt de duurzame economische ontwikkeling van Rotterdam, door een betere koppeling van regionaal geproduceerd voedsel en de stedelijke afzetmarkt. Door de aanleg van buurtmoestuinen mogelijk te maken, […]

  lees verder...

 • Utrecht onderzoekt stadslandbouw in leegstaande kantoren

  De provincie Utrecht gaat onderzoeken of de vele leegstaande kantoren en braakliggende bedrijventerreinen in de provincie kunnen worden gebruikt voor stadslandbouw. Leegstand van kantoren is in Utrecht net als elders een groot probleem. Zo’n 15 procent van de kantoren staat leeg. In sommige gemeenten is dat percentage zelfs tweemaal zo hoog, zoals in Nieuwegein en […]

  lees verder...

 • D66 en GroenLinks Amersfoort dienen initiatiefvoorstel stadslandbouw in

  e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.Hiervoor is wel […]

  lees verder...

 • Veel belangstelling voor Dag van de Stadslandbouw

  Op 8 maart vond in Almere de eerste Dag van de Stadslandbouw plaats.  Met ruim 350 bezoekers heeft de dag laten zien dat er veel belangstelling voor het thema bestaat en dat stadslandbouw in Nederland nu als serieus fenomeen op de kaart is gezet. Deze groeiende, massieve beweging wordt steeds meer geïntegreerd in het reguliere […]

  lees verder...

 • Stadslandbouw neemt toe en kan 10 procent van lokale voedselvraag produceren

  Een groeiend aantal Nederlandse steden doet mee aan initiatieven voor voedselproductie in de stad en de stadsrandzone. Deze voedselproductie is bestemd voor de lokale inwoners. In theorie kan een stad voor ongeveer 10 procent zelfvoorzienend zijn. De procedures tot toestemming voor een stadstuin duren nog lang, maar uitgebreide plannen zijn er wel. De integratie van […]

  lees verder...

 • Dag van de Stadslandbouw

  Op donderdag 8 maart 2012 vindt in Almere de Dag van de Stadslandbouw plaats. De Dag van de Stadslandbouw is het eerste nationale platform waar in breed perspectief de kansen en knelpunten van stadslandbouw in Nederland uiteen worden gezet. De dag gaat in op de vraag of en hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften […]

  lees verder...

 • Rabobank reikt Stadslandbouw Award 2012 uit

  Rabobank daagt ondernemers uit om mee te dingen naar de eerste Rabo  Stadslandbouw Award 2012. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de eerste nationale Dag van de Stadslandbouw op 8 maart aanstaande in Almere. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project […]

  lees verder...

 • Stadslandbouw is de nieuwe trend in openbaar groen

  Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners. In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners […]

  lees verder...

 • Stadslandbouw is de nieuwe trend in openbaar groen

  Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners. In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners […]

  lees verder...

 • Multifunctionele stadslandbouw voor leefbare steden

  Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden, in Nederland zelfs al ruim tweederde van de bevolking. In de komende decennia zal dit aandeel verder groeien. Steden staan voor een grote opgave. Hoe deze groei opvangen […]

  lees verder...