• Subsidieregeling voor groene daken en muren in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam wil volgend jaar de aanleg van groene daken en groene muren subsidiëren om zo de stad nog meer te vergroenen. De subsidie bedraagt € 50, – per m² tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Het college van B&W heeft op 15 december ingestemd met deze subsidieregeling, onder voorbehoud van goedkeuring […]

  lees verder...

 • Amsterdam behoort tot de groenste steden in Europa

  Op de zogenoemde European Green City-index neemt Amsterdam de vijfde positie in, na Kopenhagen, Stockholm, Oslo en Wenen. De ranglijst werd vandaag op de klimaattop in Kopenhagen gepresenteerd door het Duitse technologieconcern Siemens. Aandacht voor groengebiedenAmsterdam dankt zijn hoge positie vooral aan goede scores op het gebied van waterverbruik, afvalverwerking en de aandacht voor groengebieden. […]

  lees verder...

 • Wethouder Amsterdam: Groen is van onschatbare waarde voor stad

  Een groene leefomgeving is van groot belang voor de Amsterdammers. Het is belangrijk voor recreatie, waterberging, leefbaarheid, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast is groen bij de keuze van een woonplaats of de plek om een bedrijf te vestigen een belangrijke vestigingsfactor. Dit staat in de Groenvisie van Amsterdam. De visie geeft aan wat de hoofdstad aan […]

  lees verder...

 • Groen is de plek om tot rust te komen in Amsterdam

  De gemeente Amsterdam heeft, deels in opdracht van het ministerie van VROM, de stille plekken in de stad in kaart gebracht. Het blijkt dat deze plekken belangrijk zijn voor de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat bij vrijwel iedereen die heeft meegewerkt, groen de plek voor stilte is. In totaal hebben de ondervraagden 145 verschillende […]

  lees verder...

 • Bomen in kratten voor Amsterdamse IJburg

  Onder de parkeervakken in stadsdeel IJburg, Amsterdam, worden begin augustus tot half september bomen in boomkratten met vruchtbare grond geplaatst. Met humusrijke grond gevulde kratten zijn de bomen voor lange jaren voorzien van de nodige voedingsstoffen en de wortels krijgen voldoende lucht. Bovendien houden de boomkratten wortelopdruk tegen. Kratten vangen zware belasting op Zonder een […]

  lees verder...

 • Hoger opgeleiden bezoeken vaker Amsterdamse parken

  Uit onderzoek van het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam onlangs heeft uitgevoerd, blijkt dat hoger opgeleiden vaker parken bezoeken dan lager opgeleiden. De Amsterdamse wethouder Marijke Vos van Openbare Ruimte en Groen geeft aan dat ze de analyse in het onderzoek begrijpt, maar […]

  lees verder...

 • Bezoek aan Amsterdamse parken enorm gestegen

  Groen in de stad is belangrijker dan ooit. Het bezoek aan parken en groene  recreatiegebieden is in de afgelopen tien jaar in Amsterdam explosief gestegen. Het is voor het eerst dat de economische waarde van groen voor de stad zo nadrukkelijk naar voren komt. Dit blijkt uit het Grote Groenonderzoek dat de Dienst Ruimtelijke Ordening […]

  lees verder...

 • Amsterdamse stadsdelen starten bomenbank

  Amsterdamse stadsdelen zetten een virtuele bomenbank op waar bomen kunnen worden aangeschaft die op andere locaties zijn gerooid. Via de bomenbank kan er dan worden bijgehouden welke bomen weg moeten, bijvoorbeeld door een herinrichting, en waar ze eventueel herplant worden. Vraag en aanbodIn de bomenbank komen vraag en aanbod van verplantbare bomen bij elkaar. Momenteel […]

  lees verder...

 • Financiële steun voor volkstuinen in Amsterdamse krachtwijken

  Drie volkstuinparken in krachtwijken krijgen een rol als groene recreatievoorziening voor de buurt. De gemeente heeft hiervoor € 250.000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gekregen. Omwonenden worden bij deze plannen betrokken. “Groene plekken zijn onmisbaar voor de stad. Niet alleen voor recreatie maar ook om de sociale cohesie te bevorderen,” aldus […]

  lees verder...

 • Groene daken in Amsterdam

  Er zijn mogelijkheden om in Amsterdam groene daken aan te leggen die een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheid van de stad kunnen leveren. Dit blijkt uit een onderzoek van het college van B&W. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de […]

  lees verder...