Subsidies voor meer en beter groen in Amsterdam

#amsterdam #Groene investering #groene subsidie

Deze collegeperiode is er €4 miljoen aan subsidiegeld beschikbaar voor Amsterdammers die hun huis of buurt willen vergroenen. Zowel bewoners als ondernemers kunnen van de subsidieregelingen gebruik maken.

Subsidie groen dak
Als eigenaar of huurder van een gebouw in Amsterdam kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. Een groen dak heeft verschillende voordelen. Zo wordt het gebouw bijvoorbeeld minder warm in de zomer. Ook neemt het rendement van zonnepanelen toe wanneer u deze combineert met een groen dak. Groene daken spelen ook een rol bij het opvangen van hevige regenbuien.

De subsidieregeling richt zich op dakoppervlakten vanaf minimaal 30 m2. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €30 of €50 per m2 groen dak, afhankelijk van de wateropslagcapaciteit (een daktuin neemt meer water op dan een dunne sedumlaag).

Subsidie groene gevel
Groene gevels geven een gebouw een groene uitstraling en zorgen dat het gebouw niet te warm wordt in de zomer. Daarnaast verhoogt een groene gevel de leefkwaliteit, de regenbestendigheid en vermindert het geluidsoverlast. Een groene gevel trekt insecten en vogels aan die hier ook in kunnen schuilen. Dit bevordert de biodiversiteit. Het is ook mogelijk een groene gevel te combineren met een extra isolatielaag, bijvoorbeeld tijdens een renovatie.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €30 of €50 per m2 groen dak, afhankelijk van de constructie (is er een muurconstructie nodig of kunnen de klimplanten vanuit de grond tegen de muur omhoog groeien). Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten de groene gevels een minimumoppervlakte van 30 m2 hebben en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

Subsidie groen in de buurt
Groene buurtinitiatieven versterken de groene uitstraling van de buurt, het gevoel van verbondenheid met de straat of buurt neemt toe en kinderen komen in contact met de natuur. De stadsdelen beoordelen de binnengekomen aanvragen en hebben zelf de vrijheid om in te vullen welke projecten zij aan vinden sluiten bij de plannen voor hun gebied. Zo kan in het ene gebied behoefte zijn aan wijktuinieren, en in het andere aan geveltuintjes.

De subsidie voor kleinschalige groene bewonersinitiatieven bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag per subsidieaanvraag van €5.000.

Subsidie stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven
Stadslandbouw en bewustwording rond voedsel zijn steeds meer in opkomst. Resultaat is een kortere, duurzamere voedselketen, met schonere distributie en minder verspilling. Lokale betrokkenheid, sociale cohesie en een goede gezondheid zijn bijkomende positieve effecten. Amsterdam wil initiatieven rondom stadslandbouw en voedsel dan ook faciliteren, cofinancieren en eventuele belemmerende regels wegnemen.

De subsidie voor stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimumbedrag per subsidieaanvraag van €5.000 en een maximumbedrag per subsidieaanvraag van €80.000.

Groene schoolpleinen
Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen voor het vergroenen van het schoolplein. Een groen schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en bewegen tijdens en na schooltijd in hun eigen buurt.

Bron: Amsterdam.nl