Studiedag: Bomen en de nieuwe Wet natuurbescherming

#biodiversiteit #bomensichting #natuurbescherming #wet natuurbescherming

Op 1 januari jl. is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet vervangt het huidige wettelijke stelsel voor de bescherming van de natuur zoals dat was opgenomen in onder meer de Boswet. Op enkele punten wijzigt de systematiek. Wat zijn de veranderingen in de regelgeving voor bomen? Om iedereen die te maken heeft of krijgt met de nieuwe regels te informeren, organiseren de Bomenstichting en Kenniscentrum IPC Groene Ruimte gezamenlijk een studiedag. De studiedag is bedoeld voor provinciale en gemeentelijke beleidsmedewerkers, boombeheerders, boomspecialisten en andere geïnteresseerden.

Programma

09.30 – 10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.15 uur  

Welkom en opening door Gerrit-Jan van Prooijen, boomtechnisch adviseur en bestuurslid Bomenstichting

10.15 – 11.00 uur    

De nieuwe Wet natuurbescherming: Wat verandert er ten opzichte van oude wetgeving en wat betekent dit voor de relatie tussen boom en fauna?

Spreker: Rob Borst, senior adviseur natural resource management & rural development IPC Groene Ruimte

11.00 – 11.30 uur       

Pauze

11.30 – 12.15 uur  

Beschermingsmogelijkheden voor boom, bos en landschap op basis van de Wet natuurbescherming; welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen en hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?

Spreker: Jeroen Bouw, projectleider Natuurbeschermingswet Provincie Gelderland, Implementatie Wet natuurbescherming

12.15 – 13.30 uur

Lunchpauze en bezoek infomarkt (flora & faunavoorzieningen in relatie tot bomen)

13.30 – 14.45 uur      

Belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen en excursie met praktijkcasus waarin boombescherming en behoud biodiversiteit elkaar versterken

14.45 – 15.00 uur    

Plenaire afsluiting

15.00 uur    

Borrel

 

Deze boeiende en leerzame studiedag vindt plaats op:

Dinsdag 14 februari a.s. op IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35 in Arnhem.

De kosten voor deelname zijn € 125,- , aanmelden kan via de website IPC Groene Ruimte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Bomenstichting, info@bomenstichting.nl of 020-3306008.