Groen Loont! – Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen

In deze publicatie leest u aan de hand van tal van Nederlandse voorbeelden wat de economische baten van groen zijn en hoe u inkomsten kunt genereren of besparingen kunt bewerkstelligen met gebruik van groen. Want: Groen Loont!, daar zijn wij van overtuigd. Wanneer het groen als oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verbeteren van de luchtkwaliteit, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, etc. – dan is groen een investering in plaats van een kostenpost. En doordat groen multifunctioneel is in te zetten, hoeven de uitgaven die gemoeid zijn bij de inrichting van het openbaar groen niet alleen door het groenbudget gedragen te worden, maar kan geput worden uit diverse portefeuilles binnen gemeenteland (waterbeheer, zorg en welzijn, sport en recreatie, verkeer en vervoer, klimaat en energie, bouwen en wonen, financiën en belastingen) en daarbuiten.

Zo leiden bomen en planten tot samenwerking binnen gemeentelijke afdelingen en tussen gemeenten, ontwikkelaars, bouwpartijen, de gezondheidssector, klimatologen, stedenbouwkundigen, boomkwekers, grootgroenvoorzieners en hoveniers. Dat is winst voor alle betrokken partijen.