Groen loont met TEEB Stad – Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water

In deze brochure wordt een methode besproken om de maatschappelijke baten van groenblauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in bestemmingsplannen, grond- en vastgoedexploitaties en ontwerpsessies met als resultaat snellere planprocessen en duurzamere keuzes en financiering van groenprojecten.