Gemeente Rotterdam presenteert voorbeelden van innovatief groen

Op woensdag 26 september gaf Aad van Leeuwen van de gemeente Rotterdam een lezing namens De Groene Stad.  Aad van Leeuwen is ‘Objectbeheerder Groen’ van Stadsbeheer Rotterdam. In zijn presentatie heeft Aad ons rondgeleid in Rotterdam. Het accent lag natuurlijk op innovatieve groenprojecten. Hij ging in op actuele thema’s zoals hittestress, waterbestendigheid en het anticiperen op klimaatverandering. Ook stond hij stil bij de keus van nieuwe soorten bomen, heesters en planten en op de afwegingen die leidden tot de keus.

Rotterdam gaat in de komende jaren – samen met de inwoners – de stad verder vergroenen. Diversiteit kenmerkt de Rotterdamse wijken en buurten. Dat komt terug in de ambitie om groen maatwerk te leveren waardoor ‘verschillend groen’ in de stad wordt gerealiseerd. Dat is niet alleen fijn voor de Rotterdammers zelf, maar ook voor bezoekers van de stad, kleine zoogdieren, vogels en insecten. Meer verschil in het groen zorgt voor meer belevings- en natuurwaarde.