Bomen – Een verademing voor de stad

Uit onderzoek is veel informatie beschikbaar gekomen over het effect van bomen en andere vormen van groen op de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. De brochure geeft een overzicht van de huidige kennis. De intentie is om deze kennis zo praktisch mogelijk te presenteren opdat de positieve werking van bomen beter wordt benut bij het beheersen van de luchtkwaliteit in het stedelijke gebied en bij het ontwerp van functioneel groen. Deze brochure beschrijft de achterliggende principes als basis voor meer adequate keuzes rond het beheer van bomen en struiken in steden en het ontwerp van functioneel groen. Om directe actie mogelijk te maken zijn daarnaast zo veel mogelijk concrete gegevens over de functionaliteit van verschillende boomsoorten opgenomen.