Natuur en groen in het gemeentelijk beleid, Een onderzoek van de collegedocumenten 2015-2018, B. Pruijssers E.D. Ekkel (2016)

Beleidsmatig is er te weinig aandacht voor groen. Dat is de conclusie van de Hogeschool CAH Vilentum in Almere. Zij hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de collegedocumenten die verschenen tussenĀ 2015-2018. Onderzocht werd in hoeverre natuur en groen gerelateerde onderwerpen naar boven kwamen in de gemeentelijke plannen.

Tijdens het onderzoek werd de beleidsdocumenten van 40 gemeentes onderzocht. Wat bleek was dat een derde van deze gemeentes niets over natuur in hun collegedocumenten hebben staat en in meer dan een kwart van de gemeentelijke documenten niks wordt gezegd over groen in steden.

De volledige uitkomsten van het onderzoek zijn hier te vinden.