Haarlem wil groenere binnenstad en gaat sophiastraat vergroenen

#groene stad #haarlem #vergroenen

De gemeente Haarlem wil de binnenstad groener maken, dus in verschillende straten in het centrum worden extra bomen geplant. Inwoners zijn zelf ook actief met het vergroenen van hun wijk, zoals Grace en Wilma uit de Sophiastraat in de Vijfhoek. De buurvrouwen hebben ervoor gezorgd, met steun van de wijkraad en de gemeente, dat er binnenkort zes bomen in de straat worden geplant.

Het begon een jaar geleden toen Grace de gemeente een mailtje stuurde over de leilindes voor haar deur. Die hadden te weinig ruimte in de grond (een te kleine boomspiegel, zoals dat heet). Ze stelde voor om de leilindes meer ruimte te geven door de parkeerplek ernaast op te offeren. Dat zou ook meteen de verkeerssituatie verbeteren, want die parkeerplek lag in een te krappe bocht.

Wijk op Groen
“Ik stuurde mijn voorstel ook naar de wijkraad en kort daarna nam de voorzitter contact op; mijn plan paste goed in het project Wijk op Groen. Ik vroeg Wilma erbij – zij is actief in de straatcommissie – en zo ontstond ons project voor meer bomen in de Sophiastraat. Een paar maanden geleden hebben de leilindes voor mijn deur trouwens meer ruimte gekregen. De naastgelegen parkeerplek is opgeheven.” Nu is er ook meer ruimte voor voetgangers en plantenbakken.

Speciale bomen
Wijk op Groen – de naam zegt het al – steunt initiatieven voor vergroening in de wijk, de Vijfhoek in dit geval (inclusief Raaks en Doelen). De wijkraad ontwikkelde een plan, samen met landschapsarchitect Jelle Fekkes. De bomen die in de Sophiastraat worden geplant, zijn speciaal uitgezocht voor zo’n smalle binnenstadstraat. De takken groeien omhoog en de wortels recht omlaag: sierkers, krentenboompjes en christusdoorn. Komende weken worden ze geplant.
Wilma: “Toen ik elf jaar geleden in de Sophiastraat kwam wonen, miste ik groen in onze straat. Het is nu nog een kale boel hier. Ik heb een paar jaar geleden zelf een blauweregen voor mijn huis geplant, in overleg met mijn buren natuurlijk. Ik wist toen nog niet dat er groenprojecten bestaan waarbij je subsidie kunt krijgen.”

Niet klagen, maar actie ondernemen
De buurvrouwen maakten het afgelopen jaar een plan voor extra bomen in de straat, ze hielden een bewonersenquête, overlegden met de wijkraad en de gemeente en presenteerden hun plan aan alle betrokkenen. “Er blijkt veel mogelijk als je actief op zoek gaat naar die mogelijkheden. Niet klagen, maar actie ondernemen. Als je dus, zoals in ons geval, extra groen in de straat wilt, dan moet je daar zelf iets voor doen. Informatie opvragen, een plan maken. En ook bereid zijn om een paar parkeerplekken op te geven.”

Actieve straat
“De Sophiastraat is een heel actieve en gezellige straat met veel onderling contact. Buurtborrels, straatfeesten, maar ook Whatsapp-groepjes om gereedschap te lenen of elkaar te laten weten dat je er een paar weken niet bent vanwege vakantie. Ons bomenplan is goed ontvangen in de straat, al hadden sommige buren wat moeite met het opgeven van parkeerplaatsen. Als de zes bomen er straks staan, ziet iedereen wat een aanwinst ze zijn voor de straat. Groen is gezellig en gezond. We hopen dat er uiteindelijk nog meer bomen bij komen. Daarnaast hebben we andere ideeën voor verbetering van onze straat, zoals nieuwe straatlantaarns. We zijn nog lang niet klaar!”

Bron: gemeente Haarlem