Onze Groene Stad Charta Partners

Een groeiend aantal bedrijven en gemeenten ondersteunt de doelstellingen van De Groene Stad. Ons doel is het vergroten van de leefbaarheid van onze steden en het benadrukken van de belangrijke rol die ‘groen’ daarbij kan spelen.

De Groene Stad komt op voor een doordacht, eigentijds groenbeleid van gemeenten, ondersteunt het vergroenen van bedrijventerreinen, schoolpleinen, de omgeving van zorginstellingen en van bestaande en nieuwe woonwijken. We beperken ons niet tot buitengroen: ook groen binnenin en vlak bij gebouwen krijgt steeds meer onze aandacht.

Vergroening is een belangrijk wapen in de strijd tegen hittestress, de fijnstofproblematiek en draagt bij aan betere waterberging. Stichting De Groene Stad verzamelt en communiceert recente wetenschappelijke inzichten, zet geslaagde innovatieve toepassingen van groen in het zonnetje en koppelt dat aan de praktijkervaring van onze Groene Stad Charta Partners. Zo wordt een brug geslagen tussen theorie en praktijk. De Charta Partners vormen de kern van onze regionale Groene Stad netwerken.

De onderstaande bedrijven en organisaties delen nu al hun kennis en ervaring met ons. Als Groene Stad Charta Partner steunen ze onze projecten. Op die manier leveren ze een belangrijke bijdrage aan het leefbaarder maken van onze steden. Zij maken De Groene Stad mogelijk!