• Ga Groen in Leiden op 15 maart a.s. want een Groene Stad maak je samen! Komt u ook?

  ##groene verstedelijking #biodiversiteit #duurzaamheid #Ga Goed #Ga Groen #groene stad #leiden

   Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waarop meer dan 150 mensen zich buigen over hoe we Leiden gezonder en leefbaarder kunnen maken. Hoe we samen kunnen bouwen aan een groener Leiden. Een dag met presentaties, workshops, praktijk cases en ruim gelegenheid om te netwerken. Stadsontwikkeling anno 2018!
  Op ‘Ga Groen’ ontmoeten professionals elkaar. Ze wisselen kennis en ervaring uit. Wie? We begroeten vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, universiteiten, bouwondernemingen, het hoogheemraadschap, verschillende adviesbureaus, ondernemersorganisaties enz. Maar ook zzp’ers, architecten, communicatiedeskundigen en brancheorganisaties. In feite iedereen die een rol speelt bij de bouwopgave die voor ons ligt, maar wil werken en denken vanuit de duurzaamheidsambities van de Gemeente Leiden.
  Voelt u zich betrokken bij de ontwikkeling van Leiden naar een stad die de uitdaging van de bouwopgave op zich neemt, maar thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening belangrijk vindt? Kom dan naar ‘Ga Groen’ op 15 maart in de Stadsschouwburg in Leiden. Op deze dag bent u gast van de Gemeente Leiden, deelname is kosteloos. Direct aanmelden kan via gagoed@degroenestad.nl. Het volledige programma is te vinden op: https://www.gagoed.nl/goed-event/

 • Gezocht voor 6 februari: één of twee professionals voor discussiemiddag over Gezonde Leefomgeving voor Gemeente Zaanstad

  #duurzaamheid #gezonde leefomgeving #zaanstad

  In het kader van de week van de duurzaamheid organiseert de Gemeente Zaanstad op dinsdagmiddag 6 februari a.s. een discussiemiddag over Gezonde leefomgeving. De gemeente Zaanstad zou daar graag één of twee professionals bij willen hebben om aan het gesprek deel te nemen en mee te denken.

  Achtergrondinformatie: Deze sessie maakt deel uit van een reeks themaweken georganiseerd door Platform aan de Zaan onder de noemer Zaanse Geluiden, samen met de gemeente Zaanstad. Doel van het gesprek 6 februari a.s. is om met verschillende partners uit de stad de verbinding tussen gezondheid/welbevinden en groen/natuur bespreken, en te kijken waar de urgente opgaven voor de komende tijd in de stad liggen (er worden veel woningen bijgebouwd komende decennia dus extra noodzaak om de stad ook groen en leefbaar te houden) en waar kansen liggen om te versnellen en elkaar te versterken. Zie voor meer informatie ook www.zaansegeluiden.nl, week van de duurzaamheid.

  Indien u interesse heeft in het bijwonen van deze middag kunt u een email sturen aan info@degroenestad.nl

 • Provincie Zuid-Holland betaalt mee aan groene buurtinitiatieven

  #buurtnatuur #buurtprojecten #crowdfunding #provincie zuid holland

  Crowdfunding (vroeger zeiden we gewoon ‘geld inzamelen’) is een moderne manier om geld bij elkaar te brengen voor een goed doel. Onder het motto ‘geen beter doel dan een groen doel’ proberen steeds vaker bewoners van buurten in Nederlandse gemeenten, al dan niet verenigd in een buurtvereniging, groene initiatieven te financieren door middel van crowd funding, door zelf geld bij elkaar te brengen. De provincie Zuid-Holland wil dergelijke groene initiatieven ondersteunen door het ter beschikking stellen van een ‘matching grant’, een subsidie ter hoogte van hetzelfde bedrag dat de buurt in een Zuid-Hollandse gemeente bij elkaar heeft weten te krijgen, tot een maximum van 5000 euro.

  Zo eenvoudig als het hierboven staat uitgelegd is het uiteraard niet. De provincie is verplicht zuinig om te gaan met geld en stelt dan ook de nodige voorwaarden aan de crowdfunding acties, wil men voor steun in aanmerking komen. Op 12 april a.s., ’s avonds van half zeven tot half tien, isn er in het Provinciehuis een workshop voor geïnteresseerden, opgeven via info@voorjebuurt.nl.

  Voorwaarden

  Hieronder geven we alvast informatie over de voorwaarden waaraan initiatiefnemers voor een groen buurtproject moeten voldoen:

  • Het initiatief draagt bij aan de actieve betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun omgeving.
  • Het project draagt bij aan de realisatie van groen en/of het toegankelijk m aken van groen en/of de biodiversiteit.
  • De grondeigenaar (dat kan de gemeente zijn, maar ook een particulier of een organisatie) is akkoord met het proj3ect.
  • Het gebied is (wordt) openbaar toegankelijk, eventueel onder voorwaarden.

  Als voorbeelden van project die wellicht in aanmerking komen voor een bijdrage noemt het provinciebestuur het uitbreiden van een buurttuin, herstellen van een houtwal, aanleggen van een bijentuin of opknappen van een natuurspeeltuin.

  Om te weten hoe een crowfunding campagne op te zetten is een bezoek aan websites zoals www.voorjebuurt.nl en/of www.crowdfundingvoornatuur.nl nuttig. Inschakeling van deze organisaties sowieso noodzakelijk om voor een bijdrage van de provincie Zuid-Holland in aanmerking te komen. Inhoudelijke informatie over het opzetten van een ‘groen initiatief’ kan men krijgen bij het IVN en bij De Groene Motor.

 • VVD en PvdA willen meer openbare sporttoestellen in Amsterdamse parken

  #Groene speelplekken #parken

  VVD-raadslid Rik Torn en PvdA-raadslid Orhan Kayar pleiten ervoor om op zoveel mogelijk plekken in parken en langs hardlooproutes openbare sporttoestellen neer te zetten. “Sporten is gezond, zo vind ook de gemeente. Tegelijkertijd zijn er nog niet in alle parken toestellen waar mensen fitness kunnen beoefenen. Dat moet beter kunnen!” aldus raadslid Torn.

  In steden als New York, Beijing en Istanbul zetten lokale overheden fors in op de verbetering van de publieke gezondheid, door het plaatsen van voor iedereen te gebruiken fitnesstoestellen in de openbare ruimte.  De twee raadsleden vinden dat Amsterdam, als bewegende en sportieve stad, niet kan achterblijven bij deze wereldwijde trend. Bovendien sporten Amsterdammers veel. Tweederde van alle inwoners van de gemeente Amsterdam in de leeftijdscategorie 6-74 jaar beoefent minstens één keer per maand een sport. Amsterdam heeft bovendien de ambitie en de capaciteit om een gezonde stad te zijn, waarin iedereen kan sporten en bewegen.

  “Een moderne stedelijke openbare ruimte nodigt uit tot meer bewegen, heeft een positieve invloed op de gezondheid van Amsterdammers en maakt onze stad aantrekkelijker. Bovendien moet iedereen die wil sporten kunnen sporten ongeacht zijn portemonnee of uitgangspositie.” zegt raadslid Kayar.

  VVD en PvdA stellen daarom voor om in alle parken en ander geschikte groene gebieden langs bekende hardlooproutes in Amsterdam op minstens één locatie in dat gebied openbaar toegankelijke (fitness)toestellen – al dan niet in de vorm van klimrekken – te plaatsen.

  Bron: vvdamsterdam.nl

 • Speelnatuur voor kinderen met handicap

  #Groene speelplekken #Natuurmonumenten

  Begin november is Natuurmonumenten in samenwerking met Revalidatiefonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), de Speeltuinbende en Kenniscentrum Groen & Handicap het project ‘Natuur voor iedereen’ gestart. De eerste concrete stap is de aanleg van Speelnatuur van OERRR bij Bezoekerscentrum Oisterwijk. Op deze natuurlijke speelplek kunnen in de toekomst álle kinderen, dus ook kinderen met een handicap, samen de natuur beleven. Het project is mogelijk dankzij een bijdrage van € 1,9 miljoen van de Nationale Postcode Loterij.

  Natuur voor iedereen!
  Dat is de ambitie van de projectpartners. Met het project willen de organisaties de natuur toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Voor ruim 4 miljoen Nederlanders is het bezoeken van natuurgebieden namelijk een lastige opgave. Zandpaden, klaphekjes of gebrekkige parkeerplaats vormen voor deze groep soms onneembare hindernissen, bijvoorbeeld door gebruik van een rollator, rolstoel of kinderwagen. De komende drie jaar worden 40 natuurgebieden aangepakt om iedereen van de natuur te kunnen laten genieten, waarbij ook de doelgroep kinderen specifieke aandacht krijgt. Het natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen is één van de eerste.

  Voorzieningen en goede informatie
  ‘Natuur voor iedereen’ benadert toegankelijkheid via vijf sporen. Naast de bereikbaarheid en het weghalen van fysieke hindernissen op de routes is het geven van goede informatie zeker zo belangrijk, zowel in het gebied maar ook al op de website en via andere communicatiekanalen. Door goede informatie te verstrekken kan iedereen zelf inschatten of een route geschikt is. Ook wordt gekeken naar het vergroten van de bekendheid van de natuurrecreatie bij de doelgroep, en gaan we zorgen dat mensen zich welkom voelen.

  Bron: natuurmonumenten.nl

 • Plan voor meer groen in het Stadshart Lelystad

  #groene stad #investeren in groen #lelystad

  Plantenbakken, bomen en een boombank: voor het Stadshart is een ‘vergroeningsplan’ gemaakt. Daarin staat beschreven wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren om de betonnen uitstraling tegen te gaan.

  ‘Meer groen in het Stadshart’ was één van de maatregelen die in het rapport van Paul Tankink is opgenomen om het Stadshart van Lelystad weer toekomstperspectief te bieden. Het centrum wordt ervaren als grijs en saai en meer groen is één van de middelen om dat tegen te gaan.

  Korte termijn

  Daarom is er een vergroeningsplan gemaakt. ‘Op korte termijn willen we aan de slag met de gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien,’ zegt wethouder Janneke Sparreboom. Zo worden er bomen bijgeplaatst in de Promesse, komt er een boombank ter hoogte van de voormalige kaasboetiek aan de Waagpassage en worden er in het zogenaamde winkelrondje meer plantenbakken geplaatst. Dat laatste geldt ook voor de Zilverparkkade. ‘Dat moet wat meer een verblijfsplek worden. Daarnaast willen we de Zuil van Lely opnieuw oplichten.’

  Lange termijn

  Voor de gebieden waar wel ontwikkelingen op het programma staan, zoals de Agorahof waar een nieuwe bioscoop gepland staat, is het natuurlijk lastiger om op dit moment te vergroenen. ‘Acties die we daar plannen zijn afhankelijk van die toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt er gedacht aan het plaatsen van monumentale bomen en waterelementen.’

  Co-creatie

  Er is ook ruimte voor kleinere initiatieven door ondernemers zelf. ‘Je kan denken aan het beplanten van plantenbakken of omgaan met gebieden die braakliggen. Voor co-creatie, waarbij gemeente en ondernemers samenwerken, is ook nog wat geld beschikbaar.’
  Het vergroeningsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

  bron: flevopost.nl

 • Dr. Jeanet Kullberg: ‘Wat willen tuinbezitters nu écht?’

  #future green city #Tussen Groen en Grijs #van grijs naar groen

  ‘Wat willen tuinbezitters nu écht?’

  Willen we graag groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving, dan begint dat met het begrijpen waarom tuinbezitters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kullberg doet bij het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek op het terrein van wonen en de directe woonomgeving. Van recente datum is haar onderzoek ‘Tussen Groen en Grijs, een verkenning van tuinen en tuinieren in Nederland’.

  Op Future Green City geeft ze op 29 november een lezing over haar onderzoek. Voor het eerst staat tuinieren als factor in de kwaliteit en beleving van de woonomgeving centraal. Stekken is hip; de moestuin in de mode. Overal ontstaan stedelijke oases als buurttuinen en dakakkers, waar bewoners bezig zijn in hun moestuin en daarmee het aanzien van hun buurt verfraaien en buurtgenoten ontmoeten. Tegelijkertijd zien we dat particuliere tuinen in toenemende mate worden ‘ontgroend’.  Een veelheid aan klinkers, tegels en steenslag maakt de omgeving harder, grijzer. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Grijze tuinen zijn minder goed bestand tegen de effecten van klimaatverandering.

  Het onderzoek van Jeanet Kullberg sluit aan op actuele discussies over klimaatbestendige inrichting van particuliere tuinen (duurzaamheid) en meer sociale cohesie in de woonomgeving dankzij (buurtmoes)tuinen (leefomgeving). In eerder onderzoek is veel aandacht besteed aan gezondheidseffecten van groen in de buurt. Ook is uit ‘woonwensen’-onderzoek bekend dat veel mensen een groene omgeving hoog waarderen. Maar wat is daarbij hun eigen inbreng? Die vraag wil het SCP beantwoorden met dit onderzoek. In de inleiding staat een historisch overzicht van de rol van tuinen in onze woonomgeving en wordt ingegaan op de discussies over of het wenselijk is bewoners te laten beschikken over een eigen tuin als onderdeel van de alledaagse woonomgeving. Tevens wordt beschreven welk belang er werd gehecht aan tuinieren; in latere hoofdstukken wordt vergeleken hoe bewoners daar tegenwoordig over denken. Ook heeft de onderzoeker gegevensbestanden die niet direct over tuinen of tuinieren gaan, maar mogelijk toch zinvolle informatie bevatten, geraadpleegd. De bestanden zijn nagelopen, waarbij de hamvraag was: groen of grijs: veel planten of veel stenen? Dit heeft geleid tot inzicht in de factoren die invloed hebben op de inrichting van tuinen. Ook werd meer zicht verworven op tuinieren als vrijetijdsbesteding en de verhouding daarvan met bijvoorbeeld sporten of televisiekijken. Opnieuw was er dan een verschil zichtbaar tussen ‘groen’ en ‘grijs’, maar dit keer in de betekenis van leeftijd. Het zijn vooral ouderen die actief zijn in het groen. Ten slotte zocht het SCP naar drijfveren van tuiniers – vooral degenen die met planten in de weer zijn –, naar het ontstaan van die belangstelling en het effect daarop van de commercie en media. Daarvoor hebben ze actieve tuinliefhebbers geïnterviewd.

  De wens om in Nederland groenere en mooiere tuinen in de woonomgeving te realiseren, begint met het begrijpen waarom tuiniers en tuinbezitters de dingen doen die ze doen of die juist nalaten. Het onderzoek ‘Tussen groen en grijs’ geeft daarop antwoord. SCP-onderzoekster Jeannet Kullberg zal daar op dinsdag 29 november tijdens Future Green City meer over vertellen.

   

 • Park om de Hoek middel tegen 85.000 eenzame Amsterdammers

  #amsterdam #baten van groen #gezondheid

  Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

  Amsterdam heeft meer dan 300 potentiële locaties voor buurtparken. Dit zijn vaak versteende plekken die geen functie hebben en niet uitnodigen tot een bezoek. Met de beperkte openbare ruimte in de stad is het noodzaak om dergelijke locaties juist goed te benutten. ‘Dat begint bij het ontwerpproces’, aldus projectleider Raksha Hoost van conceptontwikkelaar De Gezonde Stad. ‘In het project Park om de Hoek gaan bewoners, publieke en private partijen samen aan de ontwerptafel zitten. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte beter aansluit op de wensen en behoeften van de gebruiker.’

  Stedelingen aan zet

  Amsterdammers bepalen waar in de stad nieuwe parken worden aangelegd via de website www.parkomdehoek.nl. Initiatiefnemers helpen elkaar via het platform en De Gezonde Stad geeft begeleiding bij het ontwikkelen van een Park om de Hoek. Buurtbewoners pakken na de realisatie zelf het onderhoud en beheer van het park op.

  Parken om de Hoek nodigen uit tot ontmoeting in een stad waar ruim 85.000 Amsterdammers eenzaam zijn. Een groene plek in de buurt zorgt ook voor een fijne en gezonde leefomgeving, en biedt een bijdrage aan stedelijke uitdagingen zoals hittestress en wateroverlast. De ambitie is om een toolkit voor de realisatie van groene ontmoetingsplekken in steden te ontwikkelen. Hoost: ‘Het moet voor iedereen mogelijk en eenvoudig zijn om een Park om de Hoek in zijn of haar buurt te realiseren.’

  De Ruyschtuin

  De Green Junkies-planten in biodiversiteitspark De Ruyschtuin zorgen voor een luchtzuiverende werking op de drukke Wibautstraat. Daarnaast zorgen het groen en de halfverharding voor een waterbergende functie. De Ruyschtuin wordt op 19 oktober feestelijk geopend door Ivar Manuel (stadsdeelvoorzitter Oost).

  Bron: stadszaken.nl

 • De Hof van Seghwaerth: een voorbeeld van een mooi en groen buurtinitiatief!

  #Groen burgerinitiatief #Groene buurt

  Dertig jaar geleden werd er in Zoetermeer een nieuwe wijk gebouwd: Seghwaert. Als er in de jaren ’80 een bouwcrisis ontstaat, blijft een mooi stukje land gespaard. Een oude boomgaard blijft jarenlang verstopt achter een grote heg, compleet overwoekerd en onbenut. Buurtbewoner Bert Dekkers vond dat zo zonde dat hij besloot een oproepje te doen in de buurt en met succes! Een groepje enthousiaste mensen zag het wel zitten om de boomgaard samen op te frissen. De buurtbewoners hebben de boomgaard samen omgetoverd tot een waar paradijs: de Hof van Seghwaert.

  De Bewoners hebben het initiatief genomen:
  • om deze boomgaard als cultureel erfgoed te behouden
  • om te vormen tot een echte Hof van Seghwaert
  • en zo het sociale leven in de wijk te versterken.

  Op 13 december 2014 hebben zij de ‘Stichting de Hof van Seghwaert‘ opgericht met als missie:
  • meer mensen in onze samenleving laten participeren
  • maatschappelijke activering stimuleren door behoud en ontwikkeling in eigen beheer van een groene oase in de wijk, de perenboomgaard.

  De stichting biedt een platform voor groene bewonersprojecten en een ontmoetingsplek voor bewoners die zich willen inzetten en bijdragen aan het welbevinden en de leefbaarheid in de wijk.

  In de praktijk is de Hof van Seghwaert drie dagen per week open: dinsdag, woensdag en zaterdag. ‘Wij werken met vrijwilligers en met cliënten van maatschappelijke organisaties: iedereen kan meedoen in het algemene onderhoud van de boomgaard, van snoeien in het winterseizoen, het renoveren van de afrastering tot en met de pluk van de peren in het najaar.’

  De bewonersprojecten in 2015 en 2016 zijn:

  • bijenschuur met inmiddels 2 bijenvolken; mogelijkheid tot kopen van honing en volgen van workshop imkerij
  • gereedschapsopslag
  • stiltetuin; nog in aanleg, volgend seizoen rondleidingen en oploopjes met filosofisch, beschouwend karakter
  • wijngaard, bijeengebracht via crowdfunding:
   50 stokken geplant in 2015, nog weer 50 in april 2016 met jaarlijks een wijngaardeniersdiner
  • kippenren met 5 Brahma’s en 4 (sabelpoot)krielkippen
  • natuurbelevingstuin in opstartfase
  • ‘de werkplaats’, ontmoetingsplek met een hoog doe-gehalte, nog in aanleg
  • wijkmoestuin, in ontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties Piëzo, Middin, Present e.a.

  Kijk op de Facebook van Perenboomgaard Hof van Seghwaert voor meer informatie!

 • Start bestuurlijke campagne Staatsbosbeheer: meer kinderen in de natuur

  #groene innovatie #natuur en milieu educatie #toekomst

  Minder dan 10% van de Nederlandse kinderen speelt regelmatig buiten in de natuur (CBS). De publieke ruimte waarbinnen 7-12 jarigen zich vrij kunnen bewegen is tegenwoordig maar liefst 90% minder dan in de jaren ’70. De groene ‘overplekjes’ van weleer, waar bijvoorbeeld stadskinderen konden rommelen, struinen en verkennen, zijn in ons gestructureerde land verdwenen. Terwijl binding met natuur juist cruciaal is voor de ontwikkeling van kinderen.

  Staatsbosbeheer is de grootste aanbieder van speelnatuur en natuureducatieve activiteiten voor kinderen. Helaas is dit bij veel gemeentelijke en provinciale bestuurders niet bekend. Daarom start Staatsbosbeheer in oktober de campagne ‘Kinderen in de kijker’. Zodat in de toekomst kinderen in meer gemeenten en provincies kunnen genieten van alles wat de natuur te bieden heeft.

  Gezond én leuk
  Uit onderzoeken van onder andere Agnes van den Berg blijkt dat contact en binding met natuur cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Natuur is in de eerste plaats gewoon leuk voor kinderen, maar heeft ook allerlei positieve effecten op hun gezondheid en ontwikkeling. Spelen in de natuur stimuleert hun creativiteit en sociale intelligentie. Kinderen leren door te experimenteren en ervaringen op te doen. Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig en ruimte om hun grenzen te verleggen. Natuur biedt ze die omgeving, zeker als het een beetje ‘wilde’ (ongeregelde) natuur is. Daar gaan ze actief op ontdekking uit met al hun zintuigen en met heel hun lijf.

  Partner in het groen
  Staatsbosbeheer ontvangt jaarlijks ruim 1 miljoen kinderen in de natuur. Staatsbosbeheer biedt eigentijdse, landelijk dekkende activiteiten voor kinderen, speelnatuur en educatieprogramma’s onder begeleiding van deskundige boswachters en jeugdvrijwilligers. De beleving van het kind staat bij alle educatieve activiteiten centraal. De activiteiten zijn gericht om kinderen op hun eigen manier kennis te laten maken met de natuur. Leren over de natuur gaat volgens Staatsbosbeheer vooral via zelf doen, beleven en verwonderen.

  Bron: staatsbosbeheer.nl