Beter in het Groen

#Beter in het groen #gezondheid

Via de Beter in het Groen-zoeker kan men zoeken waar in de buurt er iets in het groen te doen is: wandelen, tuinieren enzovoorts. Beter in het Groen zorgt ervoor dat het aanbod van zorg, sport, bewegen en welzijn in een groene omgeving beter vindbaar is. Het draagt bij aan meer activiteit van mensen in het groen, met alle positieve effecten die daarbij horen. Denk aan minder stress, meer bewegen en ontmoeten.

Op heel veel plaatsen in Nederland zijn activiteiten en voorzieningen die stimuleren dat mensen meer in een natuurlijke omgeving zijn. Zo zijn er wandelgroepen onder begeleiding, natuurbeheergroepen, activerende belevingstuinen, zorg(moes)tuinen enzovoorts. Voor al het aanbod op dit vlak is Beter in het Groen-zoeker ontwikkeld. De zoeker helpt ook om aanbieders van gezonde activiteiten en voorzieningen in het groen hun doelgroep beter te laten bereiken.

Buiten zijn in de natuur is gezond! Activiteiten die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden.

Van wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot kindertherapie en re-integratie in het groen. Allemaal in een natuurlijke omgeving. In een natuurgebied of juist dicht bij huis.

Het aanbod in de Beter in het Groen-zoeker helpt mensen hun gezondheid te verbeteren. Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het aan- of afwezig zijn van ziekte. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin (Factsheet Positieve gezondheid ZonMw).

http://www.beterinhetgroen.nl/